Blomsterfond

Blomster til begravelse

Alle menighetene våre gir mulighet til å kjøpe kort til inntekt for blomsterfondet istedenfor blomster i forbindelse med begravelser. Fondets midler brukes ikke til stell av den enkeltes gravsted, men til forskjønnelse av gravlundene i kommunen, slik som blomster, blomsterjord, lønn til sommerhjelp, sittebenker, blomsterkasser m.m. Kortet som har bilde, påtrykt tekst, minneord og navn på giver, blir gitt til pårørende før begravelsen.

Kortene koster fra kr 100,- og kan kjøpes hos:

Bardu menighetskontor, tlf: 771 85260
Berg prestekontor, tlf: 990 15613
Dyrøy menighet, tlf: 913 67654
Lenvik menighet, tlf: 778 50200
Målselv menighetskontor, tlf: 778 30890
Sørreisa menighet, tlf: 905 42231
Torsken prestekontor, tlf: 941 50241
Tranøy prestekontor, tlf: 941 50241

Skip to content