Kunngjøring fra Senja Prosti

I forbindelse med tiltakene for å hindre spredning av koronaviruset vil også Den norske kirke redusere sin offentlige virksomhet kraftig. All aktivitet er derfor med noen få unntak avlyst de neste to uker. Dette betyr at alle samlinger og tiltak utgår, alt fra gudstjenester og andakter til konfirmantarbeid, barne- og ungdomsarbeid, korvirksomhet, klubber og andre samlinger.

 

  • Kafé Pluss i Finnsnes kirke kommer til å organisere matvareutkjøring i stedet for å ha åpen kafé.

 

Viktig informasjon angående gjennomføring av begravelser, urneseremonier og bisettelser:

Kirkelige seremonier som dåp, vielser og begravelser kan fortsette som før, men de vil bli underlagt smittebegrensende tiltak, herunder mulighet for kraftig adgangsbegrensning.

 

KA (Kirkens arbeidsgiverorganisasjon) oppfordrer pårørende til å sette opp invitasjonslister for å ha kontroll over antall oppmøtte.

I Dyrøy er grensen per dags dato satt ved 50 personer inkludert kirkeansatte og personell ved begravelsesbyrå.

Dette kan endre seg, og flere kommuner har allerede senket antallet til 20 personer.

 

Det foreslås også å bruke kontrollør ved inngang for å skaffe seg oversikt over antall fremmøtte.

For å kunne gjennomføre dette på en verdig måte bes man forberede seg godt  (informasjon på forhånd, plakater etc.)

Gravprogram kan legges spredt på kirkebenkene for å indikere hvor fremmøtte kan sitte med god avstand.

Det oppfordres også til å bruke størst mulige lokaler.

 

Når det gjelder bæring av kiste bes man være oppmerksom på at avstandsregelen brytes, og det spørres om det er mulig for pårørende å ta hensyn til dette?

Om mulig; bør familiemedlemmer som til daglig bor sammen / har tett kontakt, bære båren?

Det oppfordres til å gi informasjon til pårørende om at ingen som er i karantene eller i risikogrupper for smitte, bør bære båren.

 

Tiltak Målselv og Øverbygd

  • Alt av seremonier blir fra Målselv kirke med kun tillatt antall medvirkende inntil 50 stk.
  • Det vil ikke bli mulighet for å leie menighetssalen for minnesamvær.
  • Om det blir at seremonien absolutt ønskes gjennomført fra Øverbygd kirke eller Kirkesnesmoen kapell vil antall tillatt medvirkende bli kraftig redusert. En avgjørelse om å gjennomføre seremonien vil først bli avgjort i samråd med smittelegen.

Her er en oversikt over Tiltak for å hindre smitte under begravelser i Målselv og Balsfjord.

Skip to content