Tiltak mot Korona-smitte

I planleggingssamtaler, begravelser og minnesamvær tar vi nå hensyn til faren for Korona-smitte.

Vi unngår f.eks. å håndhilse eller å klemme.

Helsemyndighetenes anbefalinger

Vi følger helsemyndighetenes anbefalinger generelt.

De finner du her:https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/

 

Forebygging av koronasmitte i planleggingssamtaler,

begravelser og minnesamvær

I tillegg til god hoste- og håndhygiene, og god bruk av sunn fornuft, innfører vi nå begrensinger ved begravelser og minnesamvær. 

Tiltakene beskrevet nedenfor er basert på helsemyndighetenes anbefalinger, og bidrar til å redusere muligheten for korona-smitte. Tiltakene vurderes fortløpende.

Som etterlatt kan det være vanskelig å avvise folk som vil vise omsorg. Sorgsituasjoner medfører ofte tettere sosial kontakt, med flere mennesker, gjerne fra flere geografiske steder. Informasjonen nedenfor er ment for å ivareta etterlatte – og alle andre involverte, inkludert oss i byrået.

I seremonier og minnesamvær

 • Unngå nærkontakt.
 • Vi håndhilser eller klemmer ikke.
 • Vi kommer ikke til å legge ut kondolanseprotokoller inntil videre (pga felles penn).
 • Ha papirlommetørkler og antibac tilgjengelig.

Dersom det ventes 50 eller flere fremmøtte til seremonien, og du ikke er blant de nærmeste til avdøde, må vi be deg om å gjøre en vurdering om det er streng nødvendig for deg å gå i seremonien. Bruk disse kriteriene:

 • Har du vært på reise utenfor Norden de siste 14 dagene
 • Har du nedsatt allmenntilstand
 • Har du høy alder eller en kronisk sykdom
 • Har du en viktig samfunnsoppgave (helsepersonell eller annet)
 • Har du eller noen av de du omgås symptomer på sykdom
 • Er du eller noen av dine i karantene

Du kan vise din deltakelse gjennom å skrive en hilsen, tenne et lys eller dele et hjerte på minnesiden for avdøde når dette er opprettet.

Begravelser i Senja Prosti kan fortsette som før, men de vil bli underlagt smittebegrensende tiltak, herunder mulighet for kraftig adgangsbegrensning. Det vil med andre ord si at begravelsene kan gjennomføres men kun med nærmeste pårørende til stedet.

 

Ved behov for planlegging av begravelse

 • Dersom du i løpet av de siste 14 dagene har vært i områder med vedvarende smitte (se FHIs liste), har forkjølelses- eller influensasymptomer, er smittet eller i karantene, foretar vi planleggingen over telefon og epost.
 • Selv om det er naturlig for oss å ha nær kontakt, håndhilse og gjerne gi en klem, unngår vi det nå.
 • Dersom du eller andre som ønsker å være med i samtalen har symptomer eller har vært i nær kontakt med personer med symptomer, ber vi om at dere gjør en ekstra vurdering på om vedkommende skal være med i samtalen.

Vi kan forsikre om at alle ønsker og behov i tilknytning til gravferden uansett vil bli ivaretatt.

 

Skip to content